هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر
9 تا 12 تیرماه 1398
سالن 44-1(خلیج فارس)غرفه 20 روبروی درب ورودی
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران