مدل سوئیسی کروم

سر دوش کاهنده مصرف آب

ایران کد: 5587276889140009
 
 
  • شیلنگ دوش کرم ۱۵۰ سانتی متر
  • شیلنگ رابط کرم ۵۰ سانتی متر
  • شیر مقسم از جنس برنج با کارتریج سرامیکی
  • سردوش کاهنده مصرف آب با قطر دایره ۲ سانتی متر
 
 
 
Swiss_05C_S