اولین تولید کننده سیستم های دوش

با ترکیب آ ب و هوا در ایران

اولین تولید کننده سر دوش در ایران

با ترکیب آ ب و هوا

شرکت فریز شاور

اولین دارنده نماد استاندارد

در تولیدات سر دوش در ایران