تلفن:

۰۲۱۳۳۲۸۲۲۲۰

۰۲۱۳۳۲۸۴۱۹۵

۰۲۱۳۳۲۸۴۱۹۶

خدمات پس از فروش(صدای مشتری):

۰۲۱۳۳۲۸۴۸۵۹

فکس:

۰۲۱۳۳۲۸۴۸۳۲

ایمیل:

info@farizshower.com

نشانی

تهران، جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، سایت فناوران، میدان کوثر، خیابان میخک، پلاک ۲۴۱۹

فرم تماس